Website Builder

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר" אוטקס ווב":

התקנון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים (נשים וגברים) כאחד.

1.קדימון: אתר אוטקס ווב (להלן "האתר") הוא אתר המשתמש כאתר תדמית ייצוגי עבור "אוטקס ווב" והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

2.קניין רוחני: האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "אוטקס ווב" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר" אוטקס ווב." בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

3.שינויים באתר ועדכונם: השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם יוכלו לשנות את מבנה האתר, שירותיו, היקפו וזמינותו. לא תהיה לך דרישה ו/או טענה ו/או בקשה לפיצויים ו/או תביעה וכיוצא בזה כלפי מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם בגין שינויים באתר. האתר נכון לרגע זה אינו בתשלום אך מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם רשאים לשנות ו/או לעדכן וזאת ללא התראה מוקדמת. כמו כן, נשמרת הזכות לערוך שינויים במידע שבאתר וזה בכלל התמונות, הסרטונים, הגרפים, קבצי המדיה, טקסטים, וכל חומר המוצג באתר. האתר לא יישא באחריות לכל נזק שיגרם או ייטען שנגרם כתוצאה משימוש או אי שימוש באתר. האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם שומרים את הזכות למחוק תכנים מהאתר וזאת ללא הודעה מוקדמת.

4.זמינות האתר: ייתכנו שיהיו באתר תקלות צד ג' או תקלות אחרות, הפרעות בזמינות האתר, בתכניו (פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים,סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן) ולכן אין אנו מתחייבים שהאתר יהיה זמין בכל עת, שהשירותים יהיו זמינים בבטחה וללא שגיאות, שיינתנו בבטחה, שיהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית (כולל פרצה למערכות האתר),מפני נזקים, קלקולים, טעויות, בעיות בחומרה, בעיות שיגרמו לגלישה לא רציפה, בעיות בתוכנה ,במערכות התקשורת והן במערכות צד ג' באתר. אינינו מתחייבים שאנו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבינו ו/או שרתינו ו/או בעיות אבטחה. לאוטקס ווב לא תהיה אחריות בגין בעיית אבטחה באתר מכל סוג. לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות ו/או הורדת האתר.

5.תוכן האתר: התכנים מובאים כמו שהם (AS IS) וללא כל אחריות. המשתמש פוטר את האתר מכל אחריות לגבי כל תוכן האתר וזה בכלל פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים,תמונות,סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן. חלק מן התכנים עלולים לשאת אופי של מידע עובדתי לכאורה ו/או ייעוץ מקצועי לכאורה, אבל אין להתייחס למידע זה כמידע עובדתי ו/או נכון ו/או מהימן ו/או טבעי ו/או מדויק ו/או מלא ו/או עדכני ו/או איכותי ואין להסתמך על כך בשום פנים ואופן. אין להסתמך על המידע באתר. והשימוש על אחריות המשתמש בלבד. המידע המוצג באתר אינו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע. לכן, אין האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם יישאו באחריות לכל תוצאה עקב הסתמכות על המידע שבאתר. מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם לא נושאים באחריות על טעויות, אי דיוקים, מידע שגוי ומוטעה. השימוש באתר ייעשה על אחריותכם הבלעדית והמלאה. כמו כן אין מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם יישאו באחריות בהתאמת תוכן למשתמש אופן הצגתו לו ו/או לשינויים שנעשו בתוכן האתר וזאת גם באם שונה ע"י צד ג'. מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם לא יישאו באחרית לכל פעולה שתוליד קשר בין המשתמש לצד ג' וזאת אף אם למד ו/או פנה ו/או גילה את צד ג' ע"י האתר.  מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם לא יהיו אחראיים לכל שירות של צד ג' באתר. מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם, לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי רכושך כתוצאה מהסתמכות ו/או יישום המידע המוצג באתר. אזהרה חמורה! המידע באתר הוא מידע אינפורמטיבי לחלוטין ואין להסתמך על האתר הזה באף דרך או צורה ויש להתייעץ עם אנשי מקצוע. לא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה/ ו או תביעה כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על תוכן האתר. מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם לא ישלמו לך פיצוי ו/או סעד בגין הסתמכות על תוכן האתר. לא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה/ ו או תביעה כתוצאה מאי משימוש ו/או אי הסתמכות על תוכן האתר.

6.קישורים: מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם לא מתחייבים ולא נושאים באחריות לכל הקישורים לאתר חיצוני ו/או פנימיים ואין התחייבות שהקישורים בטוחים ו/או אמינים ו/או טבעיים ו/או עדכניים ו/או תקינים ו/או חוקיים ו/או אמינים וכן אין אחריות לגבי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בהם. האתר לא מפקח על התוכן של קישורי אתרים לצד ג' . מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם, לא יישאו באחריות כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים והתכנים שלהם. הסתמכות על אתרי צד ג' המקושרים לאתר או קישורים פנימיים באתר הנה על אחריות המשתמש בלבד. מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם לא מתחייבים שהאתר יוביל לאתרים פעילים. הקישורים באתר אינם בהכרח חוקיים ולכן ייתכן שהם מפרי זכויות יוצרים ו/או חובות כלשהן. הצבת הקישור באתר אינה מורה למשתמש המלצה ו/או עידוד ו/או אישור להשתמש בתוכן שבקישור. מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם , שומרים לעצמם את הזכות לשנות ו/או לבטל ו/או למחוק קישורים באתר.

7.פרטיות: האתר משתמש בקבצי קוקי (cookieas), הגישה/השימוש באתר מותנים בהסכמת המשתמש לשימוש בקבצים אלה. במידה ואינך מעוניין יש ביכולתך לשנות זאת ע"י שינוי הגדרת הדפדפן. מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם , רשאים לשמור ו/או לאחסן ו/או להשתמש במידע על המשתמש לכל צורך ובכל זמן וזה בכלל לשיפור האתר. כמו כן , רשאים להעביר מידע זה לצד ג' וזה בכלל לצרכים מסחריים ו/או אחרים וללא תמורה או תשלום או הודעה מראש. מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם , לא יחשבו כמפרים התחייבות לפרטיות ו/או פוגעים בפרטיות המשתמש בשל כל מידע לפי חוק המחשבים 1995.

8.ציות לתנאים ושיפוי: הגולשים ו/או המשתמשים ו/או המבקרים וכיוצ"ב יהיו אחראיים לכל האחריות באופן השימוש באתר ו/או בתוכנו ואסור להם לעשות שימוש פסול ו/או לא חוקי ועליהם להשתמש בו בתום לב ועליהם להישמע לתנאי האתר לרבות חוקים אילו. הגולשים ו/או המשתמשים יישאו באחריות הבלעדית וישפו את מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם –בגין כל נזק ו/או אובדן לרכושכם (וזה בכלל המחשב שלכם, הרשת התשתית וכיוצ"ב) ואו לכם ו/או למי מטעמכם ו/או נזק שיגרם לאתר ו/או נזק שיגרם למנהליו מי מטעמו ומפעיליו ו/או נזק שיגרם לצד ג' ו/או הפסדים ונזקים ישרים ועקיפים נסיבתיים תוצאתיים ו/או הפסדי רווחים ו/או פגיעה במוניטין ו/או פגיעה כלכלית ו/או פגיעה מסחרית כולל שכ"ט והוצאות משפטיות.

9.העדר אחריות: בעת שהגולש ו/או המשתמש עושה כל שימוש באתר ו/או בשירותיו הוא מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה ו/או בקשה לפיצויים ו/או בקשה לסעד וכיוצ"ב ממנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם. בפרט אתה משחרר ופוטר את מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר ו/או עקיף) ו/או אובדן רווחים ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג שהיא ו/או דמי נזיקין. כמו כן, אתה פוטר את מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם מאחריות לפיצוי עקב עיכוב בשימוש ו/או גלישה לא רציפה ו/או אי יכולת להשתמש באתר ו/או אי זמינות האתר לצמיתות. ואתה משחרר ופוטר את מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם מכל אחריות מכל סיבה ועילה אפילו אם התראת על נזק שעלול להיגרם למנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם. מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם לא ישאו באחריות בשל חדירה ו/או פריצה ו/או גניבת מידע כלפי המשתמש. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם. מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם לא יישאו באחריות לאופן שבו המשתמש עושה שימוש בשירות. כמו כן , לא יישאו באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש ו/ או לצד ג' במישרין ו/או עקיפין כולל נזק שיגרם מהורדת יישומי תוכנה ו/או הפעלתם וזה לרבות תוספים, פלאגנים וכיוצ"ב.

10.ניהול משתמשים ומבקרים באתר: הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש. כמו כן, מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם רשאים שלא לפרסם תגובות/טוקבקים ו/או כל מידע שיפורסם ע"י הגולשים ו/או צד ג'. כמו כן, כל מידע שמוזן ע"י הגולשים ו/או צד ג' יהיה באחריותם בלבד. אין מנהלי האתר ו/או מפעיליו ו/או כל מי מטעמם ישא באחריות כלפיך ו /או כלפי רכושך ו/או כלפי מי מטעמך ו/או כלפי צד ג' עקב מידע שהוזן באתר ו/או בשירותי צד ג' כגון תגובות וכיוצ"ב.

11.שינוי ההסכם: מנהלי האתר ומפעיליו ו/או כל מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לשנות הסכם זה בכל זמן ובכמה פעמים שירצו וזה בכלל לעדכנו ו/או למחוק ו/או לשנות ו/או להוסיף כל מידע בו וזאת ללא הודעה מוקדמת. לכן הנך מתחייב לשוב ולבחון הסכם זה באופן קבוע ו/או תדיר. השינויים יכנסו לתוקפם מרגע פרסומם. המשך שימוש באתר מותנה בכך שהמשתמש מסכים להסכם המתוקן ו/או המעודכן. במידה ואינך מסכים להם אנא הימנע משימוש באתר.

12.נספח: תנאי שימוש אלה לא יוצרים כל שותפות ו/או יחס עובד מעביד ו/או סוכן ו/או שולח ו/או מיזם משותף בין הגולשים לאתר. אם תנאי מתנאי השימוש יימצא בלתי חוקי ו/או בטל ו/או בלתי אכיף התנאי ימחק ואין זה ישפיע על חוקיות שאר התנאים.

13. הצהרת נגישות: אוטקס ווב ו/או מנהלי האתר ו/או מפעיליו ו/או כל מי מטעמם עושים מאמצים מרביים ע"מ להנגיש את התוכן באתר לבעלי מוגבלויות ע"פ החוק. במידה ונפלה טעות ו/או נמצא תוכן שאינו מונגש אנא פנו אלינו וננגיש את התוכן. כמו כן,  אוטקס ווב ו/או מנהלי האתר ו/או מפעיליו ו/או כל מי מטעמם עושים כל שביכולתם ומשתמשים באמצעים הטכנולוגיים מתקדמים ע"מ להנגיש כל תוכן שבאתר. עם זאת, התוספים ו/או השיטות הטכנולוגיות שאנו נוקטים עלולות להיות לא זמינות ו/או בעלות הפרעה ו/או מושבתות עקב שימוש באמצעים מסוג צד ג' וכיוצ"ב. לכן בעת גלישתך באתר זה הנך מוותר על כל תביעה ו/או  טענה ו/או דרישה  ו/או בקשה לפיצויים ו/או בקשה לסעד וכיוצ"ב בגין אי תקינות נגישות באתר.

14.איזור שיפוט: בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד.